Ledare


Alvar Nilsson har lett och

utvecklat Ceciliakören och

Capella Cantica sedan 1967.


 

Allt bor i sången

Sång skapas i nuet….sekunden efter är den borta. Det är skillnaden mot andra konstarter….

En tavla kan du hela tiden återuppleva- upptäcka nya detaljer… men i sången krävs absolut närvaro för att lyssnaren ska bli berörd. Eftersom jag har kombinationen talpedagog- organist lägger jag stor vikt vid röstuttryck, andningsteknik, artikulation, textbehandling, kroppshållning…ja hela kroppsspråket i sången. Kroppsspråket betyder upp till 70 % av det jag vill förmedla. Därför bearbetar vi hela kroppen som en resonanspelare och försöker få den att uttrycka det ljud som rösten producerar för att beröra människor. Det vill säga vi sjunger för det mesta utan noter- vi sjunger med ögonen- med hela oss. Rösten börjar under fotsulan- finns hela vägen upp i röst andning, kropp osv. Vi försöker hitta hela rösten i oss.

Ceciliakören riktar inte in sig på någon särskild genre. Vi siktar på kvalitet om det så är folkmusik, jazz, musikal, ballader, musik av vår stora kompositörer ..Bach, Mozart, Händel……..

Har Du tänkt på att sång ger daglig näring, skänker känslomässig stabilitet, ökar koncentrationen, förbättrar blodcirkulationen, ämnesomsättningen och immunförsvaret…..  Säg den som vill avstå från allt detta!

 

Vi skrattar mycket och är rädda om varandra.

Välkommen till CECILIAKÖREN.

 

 

Alvar Nilsson

Körledare